Konferencja szkoleniowa - Nowoczesne zajęcia SKS

W dniu 26 września na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie odbyła się Konferencja Szkoleniowa - Nowoczesne Zajęcia SKS.
Organizatorem Konferencji był Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańska. Głos zabrała również Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.

Do Warszawy przyjechało ponad 230 nauczycieli z całej Polski! Ich głównym celem było zdobycie dodatkowej wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.
Miło nam poinformować, że jednym z elementów konferencji był trening pokazowy, który przeprowadzili nasi trenerzy: Paweł i Piotr Ludwichowscy . Celem zajęć było doskonalenie podstawowych elementów techniki gry w unihokeja podczas gier i zabaw ruchowych.