Olimpia rozpoczęła współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku!

W dniu 9 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego klubu z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk wyraził chęć nawiązania szerszej współpracy z Olimpią Osowa oraz Polskim Związkiem Unihokeja. Jest to kolejny krok w rozwoju i docenienie naszych wieloletnich dokonań.
Historia unihokeja w Polsce ściśle wiąże się z gdańską uczelnią, w której w 1992 roku unihokej został po raz pierwszy zademonstrowany wykładowcom i nauczycielom z całej Polski. To zapoczątkowało powstanie pierwszych klubów unihokeja w kraju, organizację pierwszych turniejów i założenie Polskiej Federacji Unihokeja przekształconej później w Polski Związek Unihokeja. W murach gdańskiej uczelni powstały pierwsze prace magisterskie na temat unihokeja.
To w hali widowiskowej AWFiS Gdańsk odbyły się największe masowe imprezy sportowe w Polsce jak SUPER FINAŁ 2017 oraz eliminacje Mistrzostw Świata 2019.
Chcemy dalej współpracować z gdańską uczelnią organizując wielkie imprezy, szkolenia i kursy dla trenerów oraz wprowadzić unihokej w siatkę zajęć dydaktycznych dla studentów wychowania fizycznego.

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją, buty i w budynku