Otwarcie samodzielnej akademii piłkarskiej Olimpii Osowa

Zarząd SKS Olimpia Osowa pragnie poinformować, iż od początku lutego 2020 r. rozpocznie funkcjonowanie samodzielna akademia piłkarska podlegająca bezpośrednio pod klub Olimpia Osowa.

 

Jest to efekt zmian, które były niezbędne, aby dostosować sposób działania klubu do bieżących standardów rynkowych, umożliwić realizację celów statutowych oraz wykorzystanie potencjału i szans jakie stoją przed klubem.

 

Niniejsze decyzje były konsekwencją fiaska prowadzonych od dłuższego czasu rozmów dotyczących zmiany formy współpracy pomiędzy Olimpią Osowa a JG Sport Jacek Grembocki. W myśl dotychczasowej umowy, Olimpia Osowa nie mogła samodzielnie prowadzić działalności szkoleniowej grup dziecięcych i młodzieżowych. Jedynym podmiotem który miał pełnię decyzyjności w tym zakresie był JG Sport. W związku z powyższym klub nie miał realnego wpływu na sposób działania sekcji piłkarskiej, choć jednocześnie sekcja była prowadzona pod nazwą i logiem klubu.

 

Co warte podkreślenia dotychczasowa umowa pomiędzy Olimpią a JGS (zawiązana w 2007 r.), była formułowana pod inne, niż dzisiejsze, okoliczności. W tamtym okresie, w Olimpii Osowa  prowadzona była drużyna seniorska uczestnicząca w rozgrywkach PZPN, co wiązało się z obowiązkiem  utrzymywania co najmniej dwóch drużyn młodzieżowych. W okresie późniejszym zespół seniorów został rozwiązany i wycofany z rozgrywek, natomiast współpraca pomiędzy Olimpią a JG Sport funkcjonowała na zasadzie w/w umowy przez kolejne lata.

 

Dlatego też Zarząd podjął działania, aby dopasować sposób funkcjonowania klubu do powszechnie obowiązujących standardów działania szkółek piłkarskich, umożliwić tworzenie struktur wewnątrzklubowych oraz określanie strategii działania sekcji piłkarskiej i jej realizacji czy też nawiązywanie ściślejszej współpracy z podmiotami zewnętrznymi (samorząd lokalny, sponsorzy, inne akademie sportowe itd.). W związku z fiaskiem prowadzonych od dłuższego czasu rozmów z JG Sport, Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu, z dniem 31 grudnia 2019 r., umowy pomiędzy SKS Olimpia Osowa a JG Sport Jacek Grembocki, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który, zgodnie z umową, upłynie 31 stycznia 2020 r.

 

W tym miejscu Klub pragnie podziękować p. Jackowi Grembockiemu za dotychczasową współpracę oraz ponawia zaproszenie do podjęcia rozmów umożliwiających nakreślenie możliwych obszarów współpracy, na nowych zasadach.

 

Jednocześnie  już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach akademii piłkarskiej Olimpii Osowa, która rozpocznie działania od początku lutego 2020 r. W ciągu kilku najbliższych dni przedstawione zostaną informacje organizacyjne.

 

Zarząd SKS Olimpia Osowa

 

----

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Robert Brzeziński

biuro@olimpia.osowa.com

tel. 690 897 775