Wyniki zbiórki publicznej nr 409/2016/2474/OR

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej nr 409/2016/2474/OR przeprowadzonej na rzecz Zofii Marcinkowskiej.

 

  • Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną - Fundacja Słoneczko, Stawnica 33A, 77-400 Złotów
  • Decyzja Nr 2015/2733/OR
  • Zbiórka została przeproadzona na podstawie zezwolenia nr 409/206/2474/OR wydanego przez Fundację Słoneczko,
  • Data zbiórki: 28 października 2018 r.
  • Cel zbiórki: wyjazd na operację oraz późniejszą rehabilitację Zofii Marcinkowskiej
  • Miejsce przeprowadzenia zbiórki: Teren Nadleśnictwa Gdańsk
  • W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do puszek kwestarskich zebrano środki pieniężne w kwocie 16 270 zł (słownie:szesnaście tysięcy dwieściesiedemdziesiąt zł 00/00).